Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu odpowiedzi na moje zgłoszenie zawarte w formularzu kontaktowym. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie.

Zapoznałem/am się z poniższymi informacjami: 1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest firma Jang Rental Sp. z o.o. ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podst. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na zgłoszenie oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej. 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany przepisami prawa. 5. Osobie dokonującej zgłoszenia przez formularz kontaktowy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do ich przenoszenia. 6. Osobie dokonującej zgłoszenia przez formularz kontaktowy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może być wysłane e-mailem na adres: kancelaria@krpwojcik.pl lub na adres korespondencyjny: ul. Komandorska 23/2, 53-342 Wrocław. 7. Osobie dokonującej zgłoszenia przez formularz kontaktowy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy. 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualnej dalszej korespondencji elektronicznej.

Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0